shanshanxiangzi

QianLinnnnn-chihato:

我昨晚梦到我要搬家了

行李打包了一个木制的手提箱

其他的都留在屋里

出门锁门的时候你在身后叫了我一声

你说

"我是下一个住客"

连同我生活所有关于你的东西一起住在这里

留在这里

评论

热度(555)

 1. tattooQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 2. _■丫'YAN.≈ヾQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 3. catrayQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 4. 膤ㄖㄅ橸瑩QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 5. .漓水寒℡QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 6. shanshanxiangziQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 7. 清唱QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 8. 等。QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 9. ‘it.QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 10. 星瞳QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 11. liiianQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 12. 【安拉】QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 13. ke_kefenQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 14. selling 。QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 15. WendyQianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 16. 趙趙QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 17. z芷QianLinnnnn-chihato 转载了此图片
 18. kanyQianLinnnnn-chihato 转载了此图片